The People of My Street!

El projecte de "La Gent del Meu Carrer" arrenca i ho fa amb força! En aquesta primera edició 3 escoles participaran en el projecte per compartir la història de les seves ciutats i països a través dels personatges dels carrers.

Les escoles participants són: Colegio Ciencias (Huánuco, Perú), Col·legi Sant Andreu (Badalona, Catalunya), Colegio Von Neumann (Huánuco, Perú) i Kaohsiung Municipal Jhengsing Junior High School (Kaohsiung, Taiwan).El proyecto "La Gente de Mi Calle" arranca en breve y lo hace con fuerza! En esta primera edición 3 colegios participarán el el proyecto para compartir la historia de sus ciudades y países a través de los personajes de sus calles.

Los colegios participantes son: Colegio Ciencias (Huánuco, Perú), Col·legi Sant Andreu (Badalona, Catalunya), Colegio Von Neumann (Huánuco, Perú) i Kaohsiung Municipal Jhengsing Junior High School (Kaohsiung, Taiwan).The project "People of My Street" starts shortly and does it with force! In this first edition 3 schools will participate in the project to share the history of their cities and countries through the characters of its streets.

The participating schools are: Colegio Ciencias (Huánuco, Perú), Col·legi Sant Andreu (Badalona, Catalunya), Colegio Von Neumann (Huánuco, Perú) i Kaohsiung Municipal Jhengsing Junior High School (Kaohsiung, Taiwan).

Comentaris